Polityka cookies

Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj. https://twojbarber.pl. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Pavel Bacharouprowadzący działalność gospodarczą pod firmą iStudio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kineskopowa 1/127, 05-500 Piaseczno, Polska, NIP: 1231323488, REGON: 365326090, KRS: 0000631415, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dane kontaktowe: numer telefonu +48 577 899 891, adres e-mail: info@twojbarber.pl.

Cel Stosowania plików cookies przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp:

Cookies techniczne zapewniają prawidłowe działania strony internetowej:
– w celu zapamiętania czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek;
– w celu zapewnienia odpowiedniego wyświetlania strony uzależnionego od wykorzystywanego urządzenia;
– w celu określenia czy z danego urządzenia odwiedzano wcześniej naszą stronę internetową;

Cookies analityczne umieszczane są w celu polepszenia świadczonych usług i działania naszej strony internetowej, poprzez pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki. Zbierają informacje dotyczące ruchu na stronie, źródła ruchu i sposobu korzystania ze stron. Pozyskane informacje są anonimowe i nie pozwalają na identyfikacje użytkownika korzystającego z portalu. W celu dokonania analizy i sporządzenia statystyk nasza Fundacja korzysta z usług Google, tj. Google Analytics. Szerszy zakres informacji dotyczących sposobu działania usługodawców znajduje się na https:/support.google.com/analytics/answer/6004245

Cookies marketingowe umieszczane są w celach marketingowych – korzystamy z usług firmy Facebook, tj. Facebook Piksel. Usługa ta polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej naszych usług umożliwiając kierowanie naszych reklam do naszych potencjalnych klientów. Dokładne informacje o sposobie działania Facebook Piksel można znaleźć na poniższej stronie: https:/pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej. Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu.

Rodzaj zbieranych danych
Zaliczamy do nich:
– adres IP urządzenia, z którego korzysta użytkownik
– typ urządzenia
– czas przebywania na stronie
– podjęte czynności na stronie
– lokalizację, z której dokonywane jest połączenie

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?– adres IP urządzenia, z którego korzysta użytkownik
– typ urządzenia
– czas przebywania na stronie
– podjęte czynności na stronie
– lokalizację, z której dokonywane jest połączenie

Jednocześnie informujemy, że które dane które uzyskują inne podmioty są anonimowe i nie pozwalają na identyfikacje użytkownika

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

Firefox: https:/support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Chrome: https:/support.google.com/chrome/#topic=7438008
Microsoft Edge: https:/support.microsoft.com/pl-pl/products/windows
Opera: https:/help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari: https:/support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: info@twojbarber.pl

Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem:
https://twojbarber.pl/polityka-prywatnosci

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.